Tjänster

Vi utför byggnadsplåtslageri såsom vattenavrinning, bandtäckning av tak, plåtgarneringar, tegelbyte, plåtfasader, vissa legoarbeten m.m.
Vi har även 1 stycken 16 m sky-lift och en 20 m.